Acest curs înfățișează diverse modele de comunicare în societatea contemporană.

Profesor-Tatiana Gusanu

profesor-Inculet Liliana

Profesor- Tatiana Gusanu