Profesor Bulat Emilia

SIG -Sisteme Inrormatice de Gestiune 

Lucrări de laborator în număr de 5 preconizate pentru 10 săptămâni

Profesor Emilia Bulat 

Lucrări de laborator la EPP