Profesor Elena Paximdai

Disciplina Sisteme Informatice de Gestiune este destinată studenților de la specialitatea Contabilitate și Finanțe și este considerată primordială pentru conceptualizarea și abstractizarea structurii Produselor Soft (PS) sau a Sistemelor Informatice (SI) complexe. În cadrul acestei discipline se studiază analiza și proiectarea SI structurate și se definește conceptul de Analiză și proiectare OO.