Modulul este destinat nu numai celor care doresc să acumuleze noțiuni despre limbajul Java în sine, ci și celor care intenționează să-și aprofundeze și rafineze cunoștințele despre algoritmi și să-și dezvolte un stil de programare elegant.

Conținuturi:

  • Fundamentele limbajului Java 
  • Clase, interfețe și tablouri 
  • Șiruri și structuri dinamice de date. Colecții
  • Fișiere, Fluxuri de date și serializarea obiectelor
  • Fire de execuție. Apleturi 
  • Instrumente de lucru cu ferestrele (awt). Accesul la baza de date
  • Servlet-uri
  • Elemente JSP. Scriplet-uri 
  • Procesarea documentelor XML 
  • Interacțiunea cu utilizatorul prin swing


Implementarea limbajului SQL

În acest curs o să studiem limbajul C# pe baza platformei .NET. O să studiem unele aspecte ale programării, în particular o să ne focusăm pe aspectele paradigmei orientate pe obiect. 

Programarea procedurală este o paradigmă de programare bazată pe conceptul de apel de procedură (subprogram). Procedurile, numite şi rutine, subrutine, metode sau funcții conțin o serie de paşi computaționali care trebuie parcurşi. Orice procedură poate fi apelată oriunde în timpul execuției unui program inclusiv din interiorul ei (apel recursiv).

Curricula pentru acest Modul poate fi accesată pe http://mecc.gov.md/sites/default/files/f.02.o.012_programare_procedurala.pdf

                            Tutoriale pe Internet

1.      http://www.programming.com

2.      http://www.cplusplus.com

3.      http://www.infoarena.ro/