Modulul ”Asistență pentru programarea client-side a site-urilor Web” prezintă noțiuni fundamentale de programare folosind limbajul JavaScript pentru a adăuga interactivitate aplicațiilor web. Limbajul JavaScript este un limbaj de tip script suportat de browser-ele web care poate fi integrat direct într-o pagină HTML.

Modulul „Tehnologii moderne de programare” este axat  pe studierea WPF sau Windows Presentation Foundation este o parte integranta a .Net Framework și un markup-language, denumit XAML sunt destul de utile pentru crearea interfeței grafice a aplicațiilor software. Arhitectura WPF este fundamentată pe un sistem de imagistica bazat pe vectori, care nu depinde de rezoluția dispozitivului de ieșire și capacitățile hardware moderne.

Cursul Programarea calculatorului conține noțiunile fundamentale privind structurile dinamice de date, algoritmi, tehnici de programare necesare pentru elaborarea unui software performant şi portabil.

Modulul este destinat nu numai celor care doresc să acumuleze noțiuni despre limbajul Java în sine, ci și celor care intenționează să-și aprofundeze și rafineze cunoștințele despre algoritmi și să-și dezvolte un stil de programare elegant.

Conținuturi:

  • Fundamentele limbajului Java 
  • Clase, interfețe și tablouri 
  • Șiruri și structuri dinamice de date. Colecții
  • Fișiere, Fluxuri de date și serializarea obiectelor
  • Fire de execuție. Apleturi 
  • Instrumente de lucru cu ferestrele (awt). Accesul la baza de date
  • Servlet-uri
  • Elemente JSP. Scriplet-uri 
  • Procesarea documentelor XML 
  • Interacțiunea cu utilizatorul prin swing


Implementarea limbajului SQL

În acest curs o să studiem limbajul C# pe baza platformei .NET. O să studiem unele aspecte ale programării, în particular o să ne focusăm pe aspectele paradigmei orientate pe obiect. 

Programarea procedurală este o paradigmă de programare bazată pe conceptul de apel de procedură (subprogram). Procedurile, numite şi rutine, subrutine, metode sau funcții conțin o serie de paşi computaționali care trebuie parcurşi. Orice procedură poate fi apelată oriunde în timpul execuției unui program inclusiv din interiorul ei (apel recursiv).

Curricula pentru acest Modul poate fi accesată pe http://mecc.gov.md/sites/default/files/f.02.o.012_programare_procedurala.pdf

                            Tutoriale pe Internet

1.      http://www.programming.com

2.      http://www.cplusplus.com

3.      http://www.infoarena.ro/