Programarea procedurală este o paradigmă de programare bazată pe conceptul de apel de procedură (subprogram). Procedurile, numite şi rutine, subrutine, metode sau funcții conțin o serie de paşi computaționali care trebuie parcurşi. Orice procedură poate fi apelată oriunde în timpul execuției unui program inclusiv din interiorul ei (apel recursiv).

Scopul studierii acestui modul constă în formarea şi dezvoltarea competenţei profesionale specifice de utilizarea a tipurilor de date structurate și a subprogramelor în mentenanţa şi actualizarea produselor-program (softurilor) de sistem precum şi a altor aplicaţii. De asemenea, modulul contribuie la dezvoltarea competenţei profesionale generale de respectare şi de promovare a normelor de drept informatic.

 Modulul în cauză poate fi studiat după însuşirea în mod obligatoriu a  unităţi de curs:   Programarea structurată.

Studierea acestui modul va contribui la formarea şi dezvoltarea de competenţe profesionale ce corespund nivelului patru de calificare:

-        cunoștințe faptice, principii, procese și concepte generale din domeniul elaborării produselor program;

-        abilități cognitive și practice necesare pentru elaborarea aplicațiilor de consolă conform tematicilor incluse;

-        asumarea responsabilității pentru mentenanţa de aplicaţii.

Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestui modul vor fi necesare pentru studierea unităţilor de curs orientate spre elaborarea/dezvoltarea produselor program. De asemenea, ele vor fi de un real folos în activitatea profesională a tehnicianului, în special, în ocupaţiile legate de gestiunea produselor-program utilizate în companii.

În cadrul modulului vor fi formate şi dezvoltate următoarele competențe profesionale specifice:

CS1.   Prelucrarea tipurilor de date structurate în cadrul aplicațiilor de consolă;

CS2.   Organizarea programelor la nivel de subprograme;

CS3.   Elaborarea de programare pentru problemele întâlnite în activitatea profesională.

Curricula pentru acest Modul poate fi accesată pe http://mecc.gov.md/sites/default/files/f.02.o.012_programare_procedurala.pdf

                            Resursele didactice recomandate elevilor

 

Nr. crt.

Denumirea resursei

Locul în care poate fi consultată/ accesată/ procurată resursa

1.       

A. Ruceanu, Proiectarea algoritmilor

http://www.runceanu.ro/adrian/wp-content/cursuri/pa2014.php

2.       

A. Deaconu, Programare procedurală, 2010

http://server1.docfoc.com/uploads/Z2016/01/06/P9U8EXFUZR/bf5627d4107759da24273d945bcacb16.pdf

3.       

E. Cerchez, M. Șerban, Programarea în limbajul C/C++ pentru liceu, 2005

http://en.calameo.com/read/002801569a611d413be1c

4.       

G. Vasilache, S. Gîncu Culegere de probleme la informatica, Chișinău, 2012

http://en.calameo.com/read/002801569a611d413be1c

5.       

H. Oros, Programare procedurală

http://webhost.uoradea.ro/horos/files/PP.pdf

6.       

Elemente de algoritmică şi limbaje de programare

https://ro.scribd.com/document/48218378/21297279-programare-procedurala

 

Tutoriale pe Internet

1.      http://www.programming.com

2.      http://www.cplusplus.com

3.      http://www.infoarena.ro/