Profesaor: Tatiana Melnic

Profesor: Tatiana Melnic

Lucrările de laborator au drept obiective:

  • Cunoaşterea şi înţelegerea nivelului de informatizare a organizaţiilor (în baza unui studiu) care activează în economia naţională, sfera educaţională şi socială etc.
  • Compararea nivelului de informatizare la nivel de ţară cu cel existent la nivel mondial în diferite domenii de activitate;
  • Aprofundarea cunoştinţelor acumulate la orele de curs;
  • Aplicarea cunoştinţelor, obţinute în cadrul orelor de curs, pentru descrierea unui sistem informaţional din cadrul unei organizaţii şi a sistemelor informatice, deja existente în cadrul sistemelor informaţionale ale organizaţiilor;
  • Formularea clară a cerinţelor necesare dezvoltării unui sistem informatic funcţional, cu delimitarea cerinţelor funcţionale şi nefuncţionale;
  •  Aplicarea cunoştinţelor pentru analiza şi proiectarea unui nou SI în cadrul unei întreprinderi, astfel încât acesta să se integreze eficient cu sistemele informatice deja existente;
  • Evidenţierea clară a intrărilor, prelucrărilor şi ale ieşirilor într-un SI şi părţile lui componente;
  • Utilizarea corectă a notaţiilor grafice recomandate pentru proiectarea logicii sistemului informatic şi a structurii bazei de date;
  • Prezentarea informaţiilor de ieşire dintr-un sistem informatic astfel încât să fie posibilă analiza, interpretarea şi luarea deciziilor tactice şi strategice în activitatea întreprinderii în care este exploatat sistemul informatic;
  • Planificarea activităţilor şi ale resurselor necesare realizării SI.