Available courses

Curriculumul modular “Contabilitatea fiscală” este destinat pentru pregătirea specialiștilor din domeniul contabilității și are rolul de iniţiere în metodologia de calcul și contabilizare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale, primelor de asistență medicală,  în vederea declarării corecte a acestora la instituțiile de resort.

Cursul este axat atât pe tratarea uzanțelor teoretice esențiale din domeniul fiscalității, cât și pe studierea bazată pe o serie de aplicații practice, care au drept scop explicarea modului concret de înregistrare contabilă și declarare a impozitelor și taxelor calculate de entități.


Cursul ,,Corespondența economică” prevede studierea principalelor tipuri de scrisori și acte cu conținut economic. Conceptele de bază ale cursului sunt scrisorile și documentele ce apar în activitatea economică. Importanța cursului ,,Corespondența economică” este argumentată în primul rând de faptul că arta de a scrie este o forță cu o mare capacitate de convingere asupra cititorilor, dovedind în ochii acestora o personalitate puternică, credibilă și interesantă. Pentru a stăpâni această artă, autorul trebuie să se conformeze anumitor reguli de redactare.